DesXeo . Tono Arias

Publicado por . Published by Dispara 2019
Fotografías e deseño . Photographs and design: Tono Arias
Texto . Text: Antón Lopo
Tradución . Translation: David Barreiro
Impresión . Printing: Rodi
Encadernación . Binding: Legatoria
Papel . Paper: Olin Rough 150 g
©2019 Dispara desta edición . for this edition
©2019 Tono Arias das imaxes . for the images
Primeira edición . First edition
500 copias firmadas y numeradas
ISBN: 978-84-942245-5-3
DL: PO-24-2019

DesXeo, Libro . Tono Arias

Comprar libro

http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3890.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3211.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3164.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3171.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3183.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3187.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3176.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3197.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3195.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3192.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3204.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3205.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/34_40a3165.jpg