RAZA, Libro . Tono Arias

Premio Eloi Gimeno fotolibro 2022

Publicado por . Published by Dispara 2021
Fotografías . Photographs: Tono Arias
Deseño . Design: Dispara
Impresión . Printing: Gráficas Eujoa
Papel . Paper: Munken Lynx Roug 150grs. /
Coral book 90 grs.
Cuberta . Cover: Tapa dura + golpe en seco.
Primeira edición . First edition
ISBN: 978-84-942245-9-1
DL: PO-328-2021

Comprar libro

http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias1-4.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-libro15-eloigimeno-3.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias3-4.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias2-2.jpg
Edición Especial
Incluye una copia fine art A4
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias5_v2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias6.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias7.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias1.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias3.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias8.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias11.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias10.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias9.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias13.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias12.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/38_raza-tono-arias14.jpg