Encarnados 2006-2019 é un proxecto fotográfico arredor do Entroido en Galicia.

Encarnados, posuídos. Comedores de carne, famentos, libres. O encarnado como cor que resalta entre a multitude, que nos leva nunha viaxe temporal para transformarnos e vivir noutra realidade, máis alá dunha dimensión subxectiva ou plana.

La construcción de un particular relato visual sobre la forma y el color le lleva a pequeñas secuencias, narraciones breves, haikus imaginarios. Un discurso abierto a la interpretación del espectador. Fotografías al margen de lo explícito que intentan atraer, murmurar. Imágenes imprevisibles que vibran en un campo magnético entre la mirada y el mundo.

Flesh-coloured, possessed. Meat eaters, hungry, free. Red is the colour that stands out among the crowd, which takes us on a temporary journey to transform and live in another reality, beyond a subjective dimension.

Encarnados, Libro . Tono Arias

Comprar libro

http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna67771.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna94211-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna-101289.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna94752.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna107086.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna66869-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna86940.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna67092.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna98912.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna94322.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna106865.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna110876.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna107384.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna94235.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna24155.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna87025-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna112381.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna110993.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna111322.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/32_tna85659.jpg