RAZA, Libro . Tono Arias

Despois de máis dunha década, por os montes de Galicia na procura de imaxes, un acaba quedándose co proceso, xa non importan as fotografías, o importante é o tempo e o espazo percorridos.

Non estou interesado en captar unha realidade concreta, eu tento usar a fotografía para explorar as relacións do ser humano co medio, en Raza as imaxes quero que funcionen como incógnitas dentro do relato, arquetípicas, que non quede claro o que está a acontecer, suxerir e non contar, vou a procura do invisible, convidando ás persoas espectadoras a unha experiencia alternativa. Trato de realizar un traballo que adquira unha dimesión universal, máis abstracta, que fale sobre sobre a humanidade, pero creo que finalmente é inevitable acabar falando dun mesmo.

Después de más de una década, por los montes de Galicia en la búsqueda de imágenes, uno acaba quedándose con el proceso, ya no importan las fotografías, lo importante és el tiempo y el espacio recorridos.

No estoy interesado en captar una realidad concreta, yo intento usar la fotografía para explorar las relaciones del ser humano con el medio, en Raza las imágenes quiero que funcionen como incógnitas dentro del relato, arquetípicas, que no quede claro lo que está sucediendo, sugerir y no contar, voy a la búsqueda de lo invisible, invitando a las personas a una experiencia alternativa. Trato de realizar un trabajo que adquiera una dimesión universal, más abstracta, que hable sobre la humanidad, pero creo que finalmente es inevitable acabar hablando de uno mismo.

Comprar libro

http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias20.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias25.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias26.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias28-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias30.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias29-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias24.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias23.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias27.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias28.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias31.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias33.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias24-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias29.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias32.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias23-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias27-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias25-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias34.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias35.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias22.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias21-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias26-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias21.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias22-2.jpg
http://tonoarias.com/files/gimgs/39_raza-tono-arias20-2.jpg